SZKOLENIA DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA SAMOLOTU ULTRALEKKIEGO UAP

WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIĆ KANDYDAT NA PILOTA UAP:

mieć ukończone 16 lat,
wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne),
ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie co najmniej KL. 3 (potrzebne przed rozpoczęciem szkolenia).
Orzeczenie lotniczo-lekarskie Kl.3 są porównywalne do badań koniecznych dla uzyskania prawa jazdy.
W razie potrzeby służymy kontaktem w Krakowie lub Wrocławiu.

SZKOLENIE TEORETYCZNE

Szkolenie to prowadzone jest w trybie stacjonarny i składa się z następujących przedmiotów jest:
Prawo lotnicze i przepisy
Ogólna wiedza o samolocie
Osiągi i planowanie lotu
Człowiek, możliwości i ograniczenia
Meteorologia
Nawigacja
Procedury operacyjne
Zasady lotu
Łączność
Ogólne bezpieczeństwo lotów

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Szkolenie to obejmuje co najmniej 28 godzin lotu na które składają się loty z instruktorem jak i loty samodzielne.

CENA

Część teoretyczna – 800 zł w trybie e-learning
Część praktyczna – 14464 zł brutto

Koszt jednej godziny lotu to 420zł +23% Vat. Cena zawiera koszt wynajmu samolotu, paliwa, ubezpieczenie oraz opłatę instruktorską.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ PILOTÓW Z LICENCJĄ ZAGRANICZNĄ NA WERYFIKACJĘ DO POLSKIEGO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI.