NAJTAŃSZY SPOSÓB FOTOGRAFOWANIA, FILMOWANIA Z POWIETRZA

Do tej pory większość zdjęć i nagrań filmowych z powietrza jest przeprowadzana przy użyciu helikoptera, ze względu na niską prędkość i dobrą widoczność. Stroną negatywną tego jest wysoka cena eksploatacji Helikoptera.
Dla porównania cena eksploatacji samolotu ultralekkiego na jakim  prowadzimy nasze usługi stanowi tylko 25% kosztów eksploatacji helikoptera.

Jeżeli obszar wykonywania zdjęć lub filmów jest mały, oferujemy usługi z użyciem drona.

 

DLACZEGO WŁAŚNIE FLYING FELIX ?

Samolot  który jest używany został specjalnie wyposażony do tego typu usług, do czego należą:

– krótki pas startowy (150m)
– niska prędkość przelotowa 65 km/h, przy silnym wietrze nawet niższa
– okno boczne specjalnie przygotowane do fotografowania, filmowania
– możliwość wyjęcia drzwi bocznych w przypadku filmowania dużą kamerą filmową
– zdjęcia lub filmy mogą być wykonane przez Flying Felix, jak również przez waszego własnego fotografa
– usługi prowadzone są na terenie Polski, Niemiec i Czech

Drony używane w naszych usługach spełniają wszystkie wymagania techniczne do bezpiecznego wykonania  lotów i uzyskania odpowiedniej jakości zdjęć lub filmów.


W JAKIM CELU, ZDJĘCIA Z POWIETRZA ?

Szerokość wykonywania tego typu zdjęć lub filmów ma bardzo duże zastosowanie, parę przykładów:

– zdjęcia firmy do prospektów lub katalogów
– w celu archiwizowania postępów budowy dużych kompleksów budynków lub dróg
– w celu ustalenia rozwoju lub zniszczeń terenów leśnych, parków itp.
– w celu archiwizowania wpływu zmian klimatu na naturę
– kręcenie filmów dokumentalnych lub fabularnych z powietrza
– produkcja własnych kart pocztowych, prywatnego domu czy też firmy
– fotografowanie dużych imprez, festynów z powietrza, jest najlepszą reklamą ponieważ tylko tego typu zdjęcia pokarzą rozmiar imprezy i ilość uczestników
– w celu stwierdzenia rozwoju ruchu pojazdów na drogach państwowych i częstotliwości korków.


TWORZENIE ORTOFOTOMAP, MODELU POWIERZCHNI I CHMURY PUNKTÓW


 


Od dłuższego czasu obserwujemy na rynku bardzo pozytywny trend polegający na cyklicznych nalotach nad budowami dróg ekspresowych, autostrad, terenów inwestycyjnych czy działek deweloperskich. Takie pomiary dronem mają za zadanie dostarczać precyzyjnych informacji o postępach budowy oraz pozwalać na analizy i sporządzanie raportów odnośnie zgodności z projektem budowlanym.

Ortofotomapa z drona jest współczesną alternatywą dla powszechnych niegdyś map geodezyjnych. Postęp i technologia sprawiły, że możliwość uzyskania darmowej mapy z takich źródeł jak chociażby Google Maps czy Geoportal stało się możliwe na wyciągnięcie ręki. Jednak w obecnych czasach zmiany cywilizacyjne, które zachodzą na terenach, są na tyle częste, iż ortofotomapy często tracą na aktualności.

Ponadto mapa taka wykonana  dronem pozwala na osiągnięcie rozdzielczości nawet  1cm. Pomiary dronem uzupełnione odpowiednim oprogramowaniem sprawiają, że można otrzymać taki sam rezultat, do którego kiedyś potrzebne było wykorzystanie samolotów załogowych, co Jest  niewątpliwie atutem takiego rozwiązania.

Dzięki metodzie fotogrametrycznej istnieje możliwość wygenerowania na podstawie gęstej chmury punktów i siatki mesh , trójwymiarowego modelu 3D obiektu. Taki model jest świetną bazą do przeprowadzenia końcowego modelingu dla realizowanego  obiektu 3D np. w oprogramowaniu CAD. Metoda modelowania świetnie zdaje egzamin w tworzeniu nowych obiektów budowlanych (budynki, mosty, inne) lub odwzorowaniu już istniejących np. zabytków.

Stworzona chmura punktów pozwala na wykonywanie obliczeń matematycznych (odległości, powierzchnie, objętości). Analizę i lokalizowanie uszczerbków w trakcie degradacji obiektów zabytkowych Inwentaryzacje i modelowanie zniszczeń po różnego rodzaju klęskach żywiołowych.